Amserlen Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod Timetable

I’r rhai sy’n cystadlu yn Eisteddfod Cylch yr Urdd / For those competing in the Urdd Area Eisteddfod Am resymau y tu allan i’w rheolaeth, mae’r Urdd wedi gorfod gwneud ychydig o newidiadau i amserlen Eisteddfod Cylch yr Urdd dydd Sadwrn. Mae’r fersiwn ddiwygeiedig o’r amserlen rhagbrofion ac eisteddfod y prynhawn isod. Due to circumstances … Read more

Ysgol ar gau / School closed

Bydd yr ysgol ar gau heddiw oherwydd y tywydd – mae nifer o staff sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac uchel yn methu cyrraedd. Gan ystyried y rhagolygon o eira trwm am  y diwrnod, mae’n rhaid ystyried diogelwch disgyblion, rhieni, teuluoedd a staff yn gorfod teithio am weddill y diwnod. Bydd gweithgareddau yn cael eu … Read more

Eira / Snow

Gyda rhagolygon y tywydd ar hyn o bryd yn darogan eira prynhawn ‘ma, heno a bore fory, os bydd rhaid i ni gau yr ysgol yfory oherwydd fod y safle yn rhy beryglus neu os nad oes digon o staff yn gallu cyrraedd, byddwn yn gadael i chi wybod ar yr app cyn gynted a … Read more

Eisteddfod Cylch yr Urdd / Urdd Area Eisteddfod

Os yw eich plentyn yn cystadlu yn eisteddfod Cylch yr Urdd dydd Sadwrn yma, mae gwybodaeth wedi ei atodi isod – llythyr, amserlen rhagbrawf ac amserlen y prynhawn. Bydd eich plentyn yn dod a copi papur adref rhwng heddiw ac yfory yn ogystal. If your child is competing in the Urdd Area Eisteddfod on Saturday, … Read more

Streic / Strike

Cofiwch fod streic yr NEU yn effeithio ar rai dosbarthiadau yfory; mae manylion yn yr ebost ddanfonwyd atoch ddiwedd wythnos diwethaf. A reminder that the NEU strike tomorrow is affecting some classes; details are in the email that was sent to you at the end of last week.