Addysg Gorfforol Bran, Alarch a Drudwen / P.E Bran, Alarch and Drudwen

Bydd angen i ddisgyblion dosbarthiadau Alarch, Bran a Drudwen wisgo dillad Addysg Gorfforol i’r ysgol dydd Iau yma sef yr 8fed o Orffennaf. Bydd angen het haul a photel ddŵr arnyn nhw hefyd.

Pupils of Alarch, Bran and Drudwen classes will need to wear P.E clothes to school this coming Thursday, 8th of July. They will also need a sunhat and a water bottle.

Diolch yn fawr / Thank you