ARCHEBU CINIO – PARENTPAY – LUNCH ORDERING

1/2/24 SYSTEM ARCHEBU YN GWEITHIO NAWR!

Rydym wedi cael clywed am broblem gyda’r system archebu cinio, mae adran Arlwyo Prydau Ysgol CBSW a PARENTPAY yn ymwybodol ac mae’n ymddangos ei fod yn effeithio ar lawer o ysgolion yn Wrecsam.

Bydd eich plentyn yn gallu archebu eu dewis yn yr ysgol yn y cyfamser, byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi maes o law.

Diolch.

1/2/24 ORDERING SYSTEM NOW WORKING!

We are aware of an issue regarding pre-ordering lunch, this has been reported to WCBC School Meals and PARENTPAY and appears to be affecting many schools in Wrexham.

Please be assured your child will be able to place their order in school until this issue is resolved, we will keep you updated in due course.

Thank you.