BL6 NOFIO – YR6 SWIMMING

Nofio 11/11/19

Ni fydd gwers nofio i Bl6 ar 11eg o Dachwedd, felly bydd nofio Bl6 yn ail gychwyn ddydd Llun, 18fed o Dachwedd.

Swimming 11/11/19

Swimming lessons for year 6 are cancelled on Monday the 11th of November, year 6 pupils will continue with their lessons from Monday, 18th November.