BWYD BORE / SNACK

Nodyn i atgoffa bod arian bwyd bore yn ddyledus ar gyfer yr hanner tymor hwn 7 wythnos (£7 hanner tymor / £14 am y tymor/ £39 am y flwyddyn). A wnewch chi wneud taliad arlein: http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun, neu arwahan arian parod neu siec. Diolch i chi am eich cyd weithrediad. ************************************ A reminder that morning snack is … Read more

Neges / Message

Gobeithio fod pawb yn cadw’n iawn ac yn mwynhau’r gwyliau haf. Neges sydyn i ddweud ein bod yn dal wrthi’n brysur yn gwneud paratoadau ar gyfer ail agor yr ysgol fis Medi ac y byddwn yn rhannu gwybodaeth berthnasol efo chi drwy’r app wythnos nesaf. Mwynhewch weddill y gwyliau! We hope that you’re all keeping … Read more

Gwybodaeth casglu a gollwng o’r wythnos nesaf ymlaen / Dropping off and collecting arrangements from next week onwards

Isod, mae yna lythyr pwysig yn egluro y drefn sydd i’w dilyn gan rieni a gwarchodwyr wrth ollwng a chasglu plant yn yr ysgol am y dair wythnos nesaf. Mae yna hefyd daflen i fynd efo’r llythyr sy’n cynnwys lluniau. Below is an important letter for parents and carers regarding bringing children to the school … Read more