Gwybodaeth casglu a gollwng o’r wythnos nesaf ymlaen / Dropping off and collecting arrangements from next week onwards

Isod, mae yna lythyr pwysig yn egluro y drefn sydd i’w dilyn gan rieni a gwarchodwyr wrth ollwng a chasglu plant yn yr ysgol am y dair wythnos nesaf. Mae yna hefyd daflen i fynd efo’r llythyr sy’n cynnwys lluniau. Below is an important letter for parents and carers regarding bringing children to the school … Read more

Holiadur dychwelyd i’r ysgol / Returning to school questionnaire

Nodyn i’ch hatgoffa, os nad ydech wedi gwneud yn barod, ei bod yn hanfodol eich bod yn cwblhau y ffurflen dychwelyd i’r ysgol derfynol erbyn 5:00pm heddiw. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad. Just a quick note to remind everyone,  if you haven’t already done, that it is imperative for you to complete the returning to school final questionnaire … Read more