LLUN DOSBARTH BLWYDDYN 6 – Leader – CLASS PHOTO YR 6

Ffotograff Tempest DYDD LLUN, 20/5/24 Mae disgyblion BL6 yn cael tynnu llun dosbarth ddydd Llun ar gyfer erthygl ‘Year 6  Leavers’ ac felly bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol. Diolch Tempest photograph on MONDAY 20/5/24 YR6  pupils are having their class photograph taken on Monday for the ‘Year 6 Leavers’ article … Read more

Categories BL6

LLUN DOSBARTH BLWYDDYN 6 – Leader – CLASS PHOTO YR 6

Ffotograff Tempest DYDD LLUN, 20/5/24 Mae disgyblion BL6 yn cael tynnu llun dosbarth ddydd Llun ar gyfer erthygl ‘Year 6  Leavers’ ac felly bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol. Diolch Tempest photograph on MONDAY 20/5/24 YR6  pupils are having their class photograph taken on Monday for the ‘Year 6 Leavers’ article … Read more

Categories BL6

Gorymdaith – Dydd Gwyl Dewi – Parade

Bydd disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn mynychu’r orymdaith yfory, croeo i bawb ymuno. Year 5 and 6 pupils will be attending the parade tomorrow, all are welcome to join.

Taith Blwyddyn 5 a 6 i Xplore / Trip to Xplore Year 5 and 6

Taith Blwyddyn 5 a 6 i Xplore. Bydd Blwyddyn 5 a 6 (Dosbarth Eryr a Dosbarth Hebog) yn mynd ar ymweliad i Xplore yn Wrecsam ar Ddydd Iau (11/1/24). Ni fydd cost at gyfer y daith ond gofynnwn yn garedig i bawb wisgo gwisg ysgol gywir a dod a chinio efo nhw. Os oes unrhyw … Read more

Newid i Cyngerdd Adran Iau / Juniors Concert Change

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl bydd cyngerdd yr adran iau am 2pm ddydd Mercher 13eg o Ragfyr yn symyd i neuadd yr ysgol.  Bydd y cyngerdd 5.30pm yn aros yn Eglwys y Drindod Sanctaidd Gwersyllt. Due to unforseen circumstances the juniors 2pm concert on Wednesday 13th of December has been moved to the school hall.  The 5.30pm … Read more