Blwyddyn 6 – Caerdydd / Year 6 – Cardiff

Cafwyd diwrnod gwych arall i gloi’r ymweliad â Chaerdydd heddiw, gyda Blwyddyn 6 yn mwynhau cael mynd i Amgueddfa Sain Ffagan cyn y daith adref. Pawb yn ôl yn Wrecsam yn saff ac yn edrych ymlaen at ddiwrnod o waith caled yn yr ysgol yfory!!! Diolch yn fawr i’r disgyblion am fwynhau, ymddwyn yn wych … Read more

Dychwelyd o Gaerdydd / Returning from Cardiff

Rydym wedi derbyn neges i ddweud y dylai Blwyddyn 6 fod yn cyrraedd yn ol o Gaerdydd oddeutu 5:15pm. We’ve received a message to say that Year 6 should be arriving back from Cardiff at 5:15pm

Categories BL6

Diwrnod 1 Caerdydd / Day 1 in Cardiff

Mae Blwyddyn 6 wedi cyrraedd Caerdydd yn saff gan stopio yn Pwll Mawr ar y ffordd. Pawb yn iawn ac yn mwynhau yn Bowlio 10. Fydd gwely cynnar heno tybed???!!! Year 6 have arrrived safely in Cardiff, enjoying a visit to Big Pit on the way. They are all fine and enjoying 10 pin bowling. … Read more