BRECHIAD FFLIW / FLU VACCINATION

DERBYN – BLWYDDYN 6 NODYN I ATGOFFA BYDD NYRSYS YSGOL YMA AR YR 2ail O RAGFYR I FRECHU’R PLANT RHAG Y FFLIW. A WNEWCH CHI SICRHAU BOD Y FFURFLEN GANIATAD WEDI DOD NOL I’R YSGOL HYD YN OED OS NAD YDYCH YN CYDSYNIO I’R IMIWNEIDDIAD. RECEPTION – YEAR 6 A REMINDER THAT THE SCHOOL NURSES … Read more

Gorchuddion wyneb / Face coverings

Isod mae llythyr sy’n cynnwys gwybodaeth bwysig am y defnydd o orchudd wyneb gan rieni a gwarchodwyr wrth ollwng a chasglu plant yn / o’r ysgol Below is a letter containing important information on the use of a face covering by parents and carers when dropping off and collecting children at / from the school … Read more

Gwasanaeth Diolchgarwch / Thanksgiving Service

Gan nad yden yn gallu eich gwahodd i’r ysgol ar gyfer ein Gwasanaeth Diolchgarwch eleni, mae pob dosbarth wedi paratoi eu gwasanaeth byr eu hunian. Mae gwasanaeth pob dosbarth newydd gael eu ebostio atoch heno – mwynhewch y gwylio a’r gwrando! Os nad ydech wedi derbyn ebost efo dolen i’r gwasanaeth, gwiriwch eich ffeil sothach; … Read more