Diolch / Thank You

Diolch yn fawr i ddisgyblion yr ysgol am eu gwaith dros yr hanner tymor diwethaf – maent wedi bod yn wych! Diolch hefyd i chi reini a gwarchodwyr am eich cymorth a’ch amynedd wrth eu cefnogi; caiff ei werthfawrogi gan holl staff yr ysgol. Gobeithio y caiff pawb gyfle i ymlacio a mwynhau dros yr … Read more

Datganiad gan Weinidog Addysg Cymru / Statement by the Minister for Education for Wales

Dyma ddatganiad gan Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Cymru am ysgolion yng Nghymru. Byddwn yn rhannu gwybodaeth am ddarpariaeth i blant Gweithwyr Allweddol yr wythnos nesaf cyn gynted a phosib. Below is a statement by Kirsty Williams, the Minister for Education for Wales regarding schools in Wales. We’ll share information regarding the Key Workers provision for next week … Read more