Blwyddyn 4 Gymnasteg – Year 4 Gymnastics

Mi fydd y wers gymnasteg yn mynd ymlaen yfory i ddisgyblion bl4 fel arfer – dyma fydd y wers olaf am gyfnod i blant Bl4. Ymddiheuriadau am unrhyw wybodaeth gwahanol! Gwerthfawrogwn gyfraniad o £2 am y bws.
Bydd angen dod i’r ysgol wedi gwisgo’n barod ar gyfer y wers a dod a’i siwmper Nadolig yn barod ar gyfer ein cinio Nadolig.

The gymnastics lesson will go ahead as usual tomorrow for year 4 pupils – this will be the last lesson for yr 4 for the time being. Apologies for any confusion! We would be grateful for a contribution of £2 for the bus.
They should come to school dressed ready for the lesson and bring a Christmas jumper ready to wear for the Christmas lunch.