Bore Chwaraeon BL5 / Year 5 Sports Morning

Bydd Blwyddyn 5 yn ymweld ag Ysgol Morgan Llwyd ddydd Mawrth, Mawrth 10fed i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn yr adran Addysg Gorfforol.

Bydd angen i’r plant wisgo :

Crys-t a siwmper/cardigan ysgol

Trowsus chwaraeon lliw tywyll

Trainers

Côt – bydd rhai o’r gweithgareddau tu allan

Bydd y plant yn dychwelyd i’r ysgol cyn amser cinio.

 

Year 5 will be visiting Ysgol Morgan Llwyd on Tuesday, March 10th to take part in activities in the PE department.

The children will need to wear :

School t-shirt and jumper/cardigan

Dark coloured sports trousers

Trainers

A warm coat – some activities will be outside

The children will be back in school before lunch time.

Diolch yn fawr,

Miss Ffion Hughes