Taith Blwyddyn 5 a 6 i Xplore / Trip to Xplore Year 5 and 6

Taith Blwyddyn 5 a 6 i Xplore. Bydd Blwyddyn 5 a 6 (Dosbarth Eryr a Dosbarth Hebog) yn mynd ar ymweliad i Xplore yn Wrecsam ar Ddydd Iau (11/1/24). Ni fydd cost at gyfer y daith ond gofynnwn yn garedig i bawb wisgo gwisg ysgol gywir a dod a chinio efo nhw. Os oes unrhyw … Read more

Newid i Cyngerdd Adran Iau / Juniors Concert Change

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl bydd cyngerdd yr adran iau am 2pm ddydd Mercher 13eg o Ragfyr yn symyd i neuadd yr ysgol.  Bydd y cyngerdd 5.30pm yn aros yn Eglwys y Drindod Sanctaidd Gwersyllt. Due to unforseen circumstances the juniors 2pm concert on Wednesday 13th of December has been moved to the school hall.  The 5.30pm … Read more

CANIATAD BRECHIAD FFLIW / FLU VACCINATION CONSENT

I DDISGYBLION DERBYN I BL6 / FOR RECEPTION TO YR 6 STUDENTS LLYTHYR A DOLEN CANIATAD BRECHIAD FFLIW CONSENT LETTER AND LINK – FLU IMMUNISATION CONSENT   GWYBODAETH / INFORMATION: A4_Information about flu vaccination for children in school_ v4 PHW Flu Nasal Spray CYP DL Leaflet 05.23_digital_we PHW Flu Nasal Spray CYP DL Leaflet 05.23_digital_ew

Eisteddfod Genedlaethol 2025 Wrecsam

Neges o Swyddfa’r Eisteddfod Genedlaethol – cyfle cyffrous i fod yn rhan o ddathliadau’r Eisteddfod yn Wrecsam. A message from the Eisteddfod Genedlaethol’s office – an exciting opportunity to be a part of the Eisteddfod’s celebrations in Wrexham. Rydym ni wedi bod wrthi yn paratoi ar gyfer hyrwyddo’r cyfleodd i fod yn rhan o seremoniau’r … Read more

Categories BL5