Cyngor dychwelyd i’r ysgol ar ol profi’n bositif am Covid / Guidance on returning to school after testing positive for Covid

Isod mae neges gan TTP am pryd y gall disgyblion ddychwelyd i’r ysgol ar ol profi’n bositif am Covid. Ymddiheuriadau ei fod yn Saesneg yn unig. Below is a message from TTP regarding when pupils can return to school after testing positive for Covid.   “Positive case at school.  This applies to children and adults. … Read more

Trefn os oes achosion Covid mewn dosbarth / Procedures if there are Covid cases in a class

Isod mae llythyr am drefniadau newydd os oes achosion positif o Covid mewn dosbarth. Hefyd dolen i ganllawiau hunan ynysu Llywodraeth Cymru Below is a letter with information on procedures if there is a positive Covid case in a class. Also a link to Welsh Government self isolation guidelines Trefn newydd achosion Covid mewn dosbarth … Read more

Cais am le yn y dosbarth Meithrin ym Medi 2022 / Applying for a Nursery class place for September 2022

Mae’r cyfnod gwneud cais am le yn nosbarth Meithrin yr ysgol ar gyfer mis Medi nesaf yn awr ar agor. Gellir gwneud cais drwy wefan CBSW (dolen isod). Y dyddiad cau am geisiadau yw Chwefror 18fed.  It’s now possible to make an application for a place in the school’s Nursery class in September. Applications can be … Read more

Ail agor / Reopening

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio fod pawb yn iawn a wedi gallu mwynhau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Yn dilyn asesiad o lefelau staffio rydym yn falch o ddweud, fel mae pethau’n edrych ar hyn o bryd y byddwn yn gallu ail agor i holl ddisgyblion yr ysgol, fel y bwriadwyd yn wreiddiol, ar ddydd Llun, Ionawr … Read more

Llongyfarchiadau Daisy / Congratulations Daisy!

Llongyfarchiadau i Daisy o Bl 6 am ennill cystadleuaeth i ddylunio cerdyn Nadolig i un o’n Aelodau Cynulliad, Llyr Huws Gruffydd ar y thema cynhesu byd eang. Bydd Llyr yn defnyddio’r cerdyn fel ei gerdyn Nadolig eleni ac bydd yn cael ei ddanfon o amgylch y byd! Congratulations to Daisy from Year 6 on winning … Read more