BORE COFFI – MACMILLAN – COFFEE MORNING

Dyma luniau o’n bore arbennig ddydd Gwener 29ain o Fedi.  Diolch mawr i’r plant am wneud cacenau a chanu mor hyfryd yn ystod y bore coffi.

Diolch am gefnogaeth a rhoddion gan siopau lleol; SPAR, LIDL, ICELAND, INSPIRE, HOME BARGAINS ac i LAETHDY TOMLINSON, FFRWYTHAU STEVE JONES, CO-OP (Marford), SIOP GIG DICKENS, CRhA a CHREFFTAU CARA.

Diolch mawr i’r staff a’r oll rieni am helpu a chyfrannu mor garedig, mae’r cyfanswm a gasglwyd wedi cyrraedd £577.00 a mwy i ddod.   Canlyniad anhygoel sy’n mynd i wneud gwahaniaeth mawr i helpu Macmillan.

Diolch o galon!

Here are some photographs from our coffee morning on Friday the 29th.  A big thank you to the children for making cakes and for singing so beautifully.

Thank you for the support and donations from local shops; SPAR, LIDL, ICELAND, INSPIRE, HOME BARGAINS and TOMLINSON’S DAIRY, STEVE JONES FRUIT, CO-OP (Marford), DICKENS BUTCHERS, PTA and CREFFTAU CARA.

Thank you to the staff and all the parents who helped and donated so generously, the total collected so far is £577 with more to come.  An amazing sum which will make such a difference to Macmillan.

Thank you so much!