Bore coffi – Macmillan – Coffee morning

Os hoffech chi gynnig gacennau neu fisgedi i werthu yn ystod y dydd byddem yn ddiolchgar iawn, gwnewch yn siŵr bod unrhyw roddion cacennau yn dod i’r swyddfa cyn y digwyddiad. Ar ddiwedd y dydd bydd cyfle i brynu cacennau wrth i chi gasglu’ch plentyn o’r ysgol.

If you would like to donate any cakes or biscuits we would be very grateful, please ensure any cake donations are brought to the school reception before the event. At the end of the day there will be an opportunity to buy cakes as you collect your child from school.
DIOLCH / THANK YOU