Bore Ysgytlaeth i godi arian i apêl Macmillan / Milkshake Morning For Macmillan

Ar fore Dydd Gwener 29ain o Fedi byddwn yn cynnal bore ysgytlaeth a bisged i godi arian i elusen Macmillan. Gofynnwn yn garedig i chi gyfrannu £1 (neu’n fwy os ddymunwch) ar Parentpay ac mi fydd y plant yn mynd i’r neuadd i gael ysgytlaeth a bisged am hyn. Os hoffech gyfrannu pecyn o fisgedi hefyd dewch a nhw i’r ysgol erbyn bore’r 29ain os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr am gefnogi’r elusen haeddiannol yma.
On the morning of the 29th of September we will be holding a  milkshake morning to support the Macmillan appeal. We ask kindly that you donate a £1 (or more if you wish) on Parentpay and your child will get a milkshake and biscuit for this. If you would also like to contribute a packet of biscuits please send them in by Friday 29th. Thank you very much for supporting this worthy cause.