BRECHIAD FFLIW-5/12/22-FLU IMMUNISATION

BRECHIAD FFLIW 5ED O RAGFYR 2022

NODYN I’CH ATGOFFA, I’R RHAI SYDD WEDI DYCHWELYD Y FFURFLEN CANIATÂD FFLIW, BYDD Y TÎM IMIWNEIDDIO YN YR YSGOL DDYDD LLUN.

DIOLCH

FLU IMMUNISATION 5TH DECEMBER 2022

A REMINDER, FOR THOSE WHO HAVE RETURNED THE FLU CONSENT FORM, THE IMMUNISATION TEAM WILL BE IN SCHOOL ON MONDAY.

THANK YOU