BWYD BORE – MORNING SNACK

BWYD BORE – MORNING SNACK

Mae croeso i’r plant ddod a ffrwyth neu lysiau o adre gyda nhw i fwyta fel snac bore.

Yn unol â’n polisi ysgol iach a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar fwyta’n iach mewn ysgolion.
dylid dod â ffrwyth neu lysiau yn unig ac mae croeso iddynt ddod a photel o ddŵr.

Diolch am eich cydweithrediad

*****************************************************************************

The students are welcome to bring their own fruit or vegetable snack from home.

In conjunction with our healthy school policy and the Welsh Government guidelines on eating healthily in schools we ask that they only bring vegetables and/or fruit for their snack, they are also welcome to bring a bottle of water.

Thank you for your co-operation