Cais Ysgol Uwchradd / Secondary School Application

I sylw rhieni a gwarchodwyr Blwyddyn 6 / FAO Year 6 Parents and Carers

Mae’r amser wedi dod i rieni a gwarchodwyr wneud cais am le mewn ysgol uwchradd ar gyfer Medi 2023. Mae dolen isod ar gyfer gwneud cais . Bydd y cyfnod gwneud cais yn cau ar Dachwedd 4ydd. Mae yna hefyd wybodaeth yno am ddyddiadau nosweithiau agored yr ysgolion uwchradd ar gyfer darpar rieni.

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ysgolion-uwchradd

It’s time for Year 6 parents and carers to make an application for a secondary school place in September 2023. There is a link below to the WCBC school admissions department for parents to apply. The application period will close on November 4th. There is also information there on dates of the secondary schools open evenings for prospective parents. 

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/secondary-admissions