Caniatad lluniau / Permission for photographs

Diolch i chi am roi caniatâd i’ch plentyn dynnu lluniau ar gyfer ein gwefan a’n ap, oni bai eich bod yn rhoi cyngor fel arall, bydd hyn hefyd yn cynnwys ap SEESAW.

*********

Thank you for giving permission for your child to photographed for our website and app, unless you advise otherwise, this will also include the SEESAW app.