Canlyniadau Mabolgampau – Athletics results

 

Mwy o ganlyniadau o Fabolgampau’r Urdd ddoe. Llongyfarchiadau mawr i Ted Pearson am ddod yn 2il ac i Rhys Griffiths am ddod yn 3ydd yn y gystadleuaeth taflu pêl. Ardderchog! Bydd Ted yn mynd ymlaen i gynrychioli’r ysgol ym Mabolgampau Gogledd Cymru.

More results from the Urdd athletics competition yesterday. Congratulations to Ted Pearson for coming 2nd and Rhys Griffiths for coming 3rd in the throwing competition. Fantastic! Ted will now represent the school at the North Wales Athletics competition.