Canslo noson hwyl i’r teulu – 5/7/19 – Cancellation of Family Fun Evening

Gyda gofid mae’n rhaid i ni ganslo’r noson hwyl i’r teulu ar Orffennaf 5ed oherwydd diffyg gwirfoddolwyr i redeg y digwyddiad yn llwyddiannus.
Fodd bynnag, mae gan y CRhA nifer o wobrau raffl gwych a hoffem gynnal y raffl.
Bydd tocynnau ar gael i’w prynu ar bob diwrnod mabolgampau (Gorffennaf 9fed a 11eg). Bydd y raffl yn cael ei dynnu ar ddydd Gwener, Gorffennaf 12fed, a bydd rhestr o’r enillwyr yn cael ei gyfathrebu ar dudalen Facebook y CRhA, gwefan yr ysgol ac ar ap yr ysgol.
Bydd y gwobrau ar gael i’w casglu o Orffennaf 15fed ymlaen o dderbynfa’r ysgol.  Bydd yr holl elw yn cael ei ddefnyddio i brynu offer TG argyfer yr ysgol.
Felly, cofiwch ddod â phunt neu ddwy gyda chi, a pharhau i gefnogi ein hymdrechion i godi arian tuag at yr ysgol.

It is with regret that we have to cancel the Family Fun Evening on 5th July due to a lack of volunteers to successfully run the event.
However, the PTA have secured a number of great raffle prizes, and would like to still hold a raffle. Tickets will be available to purchase at all sports days on 9th and 11th July. The raffle draw will take place on Friday 12th July, and winners will be communicated via the PTA Facebook page, school website and school app. Prizes will be available to collect w/c 15th July from the school reception. All proceeds will be used to purchase IT equipment for the school.
So please bring a £1 or two and continue to support our school fundraising efforts.