Casglu Pecynnau Gwaith / Collecting Work Packs

Bydd pecynnau gwaith ar gyfer y rhai sydd wedi gofyn amdanynt ar gael i’w casglu o’r ysgol heddiw rhwng 11am a 2pm.

Gofynnwn yn garedig i  chi beidio dod mewn i’r maes parcio heddiw oherwydd yr eira a rhew. Holwn yn garedig i chi gadw at y llwybrau sydd wedi eu clirio a’i raeanu.

Work packs for those who have requested them will be available for collection from school today between 11am and 2pm.

We kindly ask you not to come into the car park today because of the snow and ice. Please keep to the cleared and gritting paths.

Diolch yn fawr / Thank you