Casglu Pecynnau Gwaith / Collecting Work Packs

Bydd pecynnau gwaith ar gyfer y rhai sydd wedi gofyn amdanynt ar gael i’w casglu o’r ysgol yfory rhwng 11am a 2pm.

Work packs for those who have requested will be available to collect from the school from 11am to 2pm tomorrow.

 

Diolch yn fawr / Thank you