Casglu plastig… Cychwyn ffantastig! / Collecting plastic… how fantastic!

Bythefnos yn ôl, cyflwynodd ein Cyngor Eco ymgyrch newydd yma yn yr ysgol sef i gasglu 10kg o gaeadau plastig eleni er mwyn creu murlun Eco i’r neuadd.

Rydym yn mor gyffrous i glywed bore ‘ma ein bod wedi llwyddo i gasglu 2 kg yn barod! Wel am arbennig!

Daliwch ati i lenwi’r bocs Eco yng nghyntedd yr ysgol os gwelwch yn dda. Rydym yn hynod o ddiolchgar.

 

Two weeks ago, our Eco council introduced a new campaign here at the school to collect 10kg of plastic bottle lids  to create an Eco-mural for the hall.

We are so excited to hear this morning that we have already managed to collect 2 kg! This is amazing!

Please continue to fill our Eco box in the school lobby. We are very grateful.