CAU CLWB AR OL YSGOL – 18/7/19 – AFTER SCHOOL CLUB CLOSURE

Nodyn i’ch hysbysu na fydd posib i ni gynnal y clwb ar ddydd Iau, Gorffennaf 18fed.

A wnewch chi sicrhau fod trefniadau eraill wedi’u gwneud ar gyfer casglu’r plant am 3:15 pm ar y noson yma os gwelwch yn dda.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

Dear parents,

It won’t be possible for us to hold the After School Club on Thursday 18th of July.

Could you please make alternative arrangements to collect your child/children at 3:15 pm from school on this day.

Apologies for any inconvenience this causes.