CAU CLWB AR OL YSGOL – AFTER SCHOOL CLUB CLOSURE

CAU CLWB AR OL YSGOL – AFTER SCHOOL CLUB CLOSURE

Annwyl rieni,

Nodyn i’ch hysbysu na fydd posib i ni gynnal y clwb ar ddydd Iau, 19eg o Ragfyr. A wnewch chi sicrhau fod trefniadau eraill wedi’u gwneud ar gyfer casglu’r plant am 3:15pm ar y noson yma os gwelwch yn dda.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

Dear parents,

It won’t be possible for us to hold the After School Club on Thursday, 19th of December.  Could you please make alternative arrangements to collect your child/children from school at 3:15pm.

Apologies for any inconvenience this causes.

Osian Jones

Pennaeth/Headteacher