Cerbydau Campus y Gofod / Splendid Space Rovers

Mae disgyblion Bl.2 wedi bod yn brysur iawn yn ymchwilio i gerbydau gofod fel rhan o waith thema ‘Y Ddaear a thu hwnt.’

Dyma fideo ohonynt yn gwerthuso eu llwyddiannau. Arbennig blantos!

Yr.2 pupils have been very busy researching space vehicles as part of their theme ‘The Earth and Beyond’.

This is a video of their amazing work! Well done everyone.