Cinio arbennig 20/10/23 Special lunch

Bydd cinio arbennig i ddathlu penblwydd deg mlynedd yr ysgol, ddydd Gwener yr 20fed o Hydref, sy’n wahanol i’r opsiwn arferol.  Mewngofnodwch i PARENTPAY i archebu neu i newid dewis wedi ei wneud eisoes ar gyfer y diwrnod hwnnw.

On Friday the 20th of October there will be a special 10 year anniversary lunch which is a change to the usual option.  Please sign in to PARENTPAY to order or to amend any orders made already for that day.