CINIO NADOLIG / CHRISTMAS DINNER 16/12/21

Nodyn i atgoffa, os ydych yn dymuno i’ch plentyn gael cinio Nadolig a fyddech mor garedig a mewngofnodi i PARENTPAY, opsiwn cinio, dewis y dyddiad 16eg a nodi eich dewis.
NI FYDD DEWIS ARALL O FWYD O’R GEGIN AR GAEL Y DIWRNOD YMA.
Diolch am eich cyd weithrediad

A reminder that if you wish your child to have Christmas dinner, please log into PARENTPAY, scroll to the 16th and choose the lunch option required.
PLEASE NOTE THERE WILL BE NO OTHER CHOICE OF FOOD FROM THE KITCHEN ON THIS DAY.
Thank you for your cooperation