Cinio Nadolig / Christmas Dinner

Bydd cinio Nadolig BL3-6 yn symud i ddydd Mercher wythnos nesa. Bydd angen felly i blant y Cyfnod Sylfaen ddod a bocs bwyd dydd Mercher. Mae linc isod i dalu arlein.

Christmas dinner for Years 3-6 will now be on Wednesday next week. Foundation Phase children will therefore need to bring a packed lunch on Wednesday. Below is a link to pay online. 

Diolch yn fawr.

 

LINC CYMRAEG – Civica Payments Portal – Cyfeiriadur (wrecsam.gov.uk)

LINK ENGLISH – Civica Payments Portal – Shop Directory (wrexham.gov.uk)