Cinio Nadolig wythnos yma / Christmas dinner this week

Nodyn i atgoffa bydd plant Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn gallu cael cinio Nadolig dydd Iau yr wythnos hon a bydd angen i blant BL3-6 ddod a bocs bwyd. Gweler y llythyr a’r linc i dalu arlein isod.

A reminder that children from Reception, Year 1 and Year 2 can have Christmas dinner this Thursday and children from Years 3-6 will need to bring a packed lunch. See the letter and the link to pay online below.

Diolch yn fawr.

Atgoffa cinio Nadolig/Reminder letter

LINC CYMRAEG – Civica Payments Portal – Cyfeiriadur (wrecsam.gov.uk)

LINK ENGLISH – Civica Payments Portal – Shop Directory (wrexham.gov.uk)