Cinio ysgol talu arlein – School dinner paying online

Rydym wedi cael gwybodaeth heddiw fod trafferthion wedi bod gyda’r system talu arlein am ginio ysgol ers Chwefror y 9fed.  Maent yn gobeithio datrys hyn o fewn y diwrnodau nesaf.  Ni fydd hyn yn effeithio ar eich plentyn yn cael cinio yn y cyfamser.

We have received information regarding online payments for school meals.  There has been a problem with the system since February 9th, they hope to resolve this issue within the next few days.  This will not affect your child having school dinner in the meantime.