Clwb ar ôl Ysgol – After School Club

Annwyl rieni,

Nodyn i’ch hysbysu na fydd posib i ni gynnal y clwb ar ddwy noson cyn diwedd y tymor. Y dyddiadau na fydd yna glwb fydd dydd Gwener, 1af o Ragfyr a dydd Gwener, 15fed o Ragfyr. A wnewch chi sicrhau fod trefniadau eraill wedi’u gwneud ar gyfer casglu’r plant ar y nosweithiau yma os gwelwch yn dda. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

Dear parents,

It won’t be possible for us to hold the After School Club on two nights before the end of the term. The dates when there’ll be no club is Friday, December 1st and Friday, 15th December. Could you please make alternative arrangements to collect your child/children from school on these days. Apologies for any inconvenience this causes.