Clybiau’r Urdd / Urdd Clubs

 

Mae cyfle eto  i aelodau’r Urdd o Flwyddyn 1 hyd at Flwyddyn 6 fynychu clybiau’r Urdd. Bydd y clybiau yn dechrau yn yr ysgol yr wythnos nesaf. Gweler y llythyr am ragor o fanylion.

Urdd members from Year 1 to Year 6 again have the opportunity to attend the Urdd clubs. The clubs will start at school next week. Please see the letter for more details.

Llythyr Clybiau Urdd Urdd Club Letter