Codi arian – Macmillan – Fund raiser

Yn dilyn ein bore ysgytlaeth ddydd Gwener, rydym wedi derbyn £264.50 hyd yn hyn i elusen Macmillan.  Byddwch dal i allu cyfrannu ar Parentpay tan ddydd Mercher y 4ydd.

Diolch am eich cefnogaeth.

Following our milkshake morning on Friday, we have received £264.50 so far for the Macmillan charity.  You will still be able to contribute on Parentpay until Wednesday the 4th.

Thank you for your support.