Coed newydd i’r ysgol / New trees for the school


Diolch yn fawr i Megan o Flwyddyn 4 am wneud cais llwyddiannus i’r ‘Woodland Trust’ am goed newydd i’r ysgol. Rydym wedi plannu’r coed ar ein safle ac yn edrych ymlaen at weld y coed yn tyfu’n fawr a chryf yma ym Mro Alun.

We would like to thank Megan from Year 4 for her successful application to the ‘Woodland Trust’ for trees for the school. We have planted the trees on our site and look forward to seeing them grow here in Ysgol Bro Alun.