Cofio / Remembrance

Gan na fydd gwasanaethau cofio yn cael eu cynnal fel arfer dros y penwythnos mae Blwyddyn 6 wedi bod yn brysur iawn yn creu pabiau coch arbennig i rannu efo’r gymuned. Bydd y plant yn arddangos y pabiau coch yn ffenestri eu tai dros y penwythnos felly edrychwch allan amdanynt. Byddwn yn gwerthu pabiau coch yn yr ysgol wythnos nesaf felly os hoffech gyfrannu at yr apel, dewch ag arian i’r ysgol mewn amlen os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr.

As remembrance services won’t be held as usual this weekend, Year 6 have been very busy creating their own special poppies to share with the local community. The children have created poppies to put in their windows over the weekend so keep an eye out for them in the local area. We will be selling poppies at school over the next few days and if you would like to donate towards the poppy appeal please send your contribution to school in an envelope. Thank you.