CogUrdd- Blwyddyn 5 a 6

Bydd y gystadleuaeth CogUrdd yn cael ei chynnal yn yr ysgol dydd Llun 24ain o Hydref. Rydym bellach wedi cofrestru’r aelodau’r Urdd ar gyfer y gystadleuaeth.

Cofiwch wirio fod gennych bob dim ar gyfer y gystadleuaeth.

The CogUrdd competition will take place at the school on Monday 24th October. We have now registered the Urdd Members for the competition.

Please remember to check that you have everything for the competition.