COST CINIO YSGOL – SCHOOL LUNCH COST

CINIO YSGOL – SCHOOL DINNER

Annwyl rieni / Dear parents,

O’r 9fed o Ebrill bydd pris cinio ysgol yn codi fel â ganlyn –
£2.35 Babanod y diwrnod, £11.75 yr wythnos.
£2.40 Adran Iau y diwrnod, £12.00 yr wythnos

DYLAI ARIAN CINIO GAEL EI DALU I GYFRIF PERSONNOL EICH PLENTYN GAN DDEFNYDDIO’R PEIRIANT YN Y SWYDDFA. NI FYDD STAFF CLWB BRECWAST, STAFF YSGOL NA CLWB AR OL YSGOL YN CAEL DERBYN ARIAN CINIO.

Neu ar-lein  http://www.wrecsam.gov.uk/ysgolbroalun

From 9th of April the price of a school dinner will be increased to –
£2.35 Infants per day, £11.75 per week.
£2.40 Juniors per day, £12.00 per week

DINNER MONEY SHOULD BE PAID DIRECTLY TO YOUR CHILD’S ACCOUNT USING THE MACHINE AT MAIN RECEPTION. BREAKFAST CLUB STAFF, SCHOOL STAFF OR AFTER SCHOOL STAFF ARE NOT ABLE TO ACCEPT DINNER MONEY.

Or online http://www.wrexham.gov.uk/broalun