CRhA Ysgol Bro Alun PTA

Diwrnod Di-Wisg: Dydd Gwener, Mai 26ain

Rydym yn rhoi gwahoddiad i’r plant ddod i’r ysgol yn nillad eu hunain (diwrnod di-wisg) ar ddydd Gwener, Mai 26ain (diwrnod olaf yr hanner tymor).

Gan fod y Ffair Haf yn nesau, dydd Sadwrn Gorffennaf 15fed, hoffem ofyn am gyfraniad gwirfoddol i’r stondin tombola poteli.  Felly os oes gennych unrhyw botel i gynnig o siampŵ hyd at siampên, a wnewch chi eu gadael gyda staff y dosbarth os gwelwch yn dda.  Rhaid i boteli alcohol gael eu trosglwyddo gan oedolyn.

Rydym yn ddiolchgar iawn am unrhyw gyfraniad, bach neu fawr.

 

Non-Uniform Day – Friday 26th May

We would like to invite all children to come into school in their own clothes (non-uniform) on Friday 26th May (last day of half term).

As the Summer Fair will soon be here (Saturday, July 15th) we once again would like to ask for voluntary donations for our bottle tombola. If you have anything from a bottle of shampoo to a bottle of wine that you would like to offer, please could you leave them with a teacher (any alcohol must be passed over to the teacher by an adult).

We really are grateful of all donations no matter how big or small.