Crys T Draig Dda – Draig Dda T-shirt

Llongyfarchiadau Finley / Congratulations Finley

Da iawn ti Finley am ennill y crys-t arbennig yma am frwdfrydedd ac am wybodaeth a ddealltwriaeth wych o waith y ‘gofod’ ym Mlwyddyn 2.  Cawsom y crys –t yn rhodd i’r dosbarth gan y cwmni lleol ‘Draig Dda’ a chafodd ei sefydlu gan riant yma ym Mro Alun.  Mae’n braf iawn gweld dillad cyfoes ar gael yn y Gymraeg sy’n addas i fechgyn neu i ferched.

Hoffwn rannu efo chi manylion gwefan ‘Draig dda’ er mwyn i chi cael gweld y dillad hyfryd sydd ar werth ganddynt.

Dwi’n gobeithio mi wnei di fwynhau gwisgo dy grys-t newydd sbon Finley, den ni gyd yn meddwl dy fod yn edrych yn smart iawn.

 

Well done Finley for winning this special T-shirt for your enthusiasm and for an excellent knowledge and understanding of ‘Space’ in Year 2.  The T-shirt was kindly given to the class from a local company ‘ Draig Dda ‘ which has been founded by a parent here at  Ysgol Bro Alun.  It is so lovely to see contemporary clothing available in Welsh and suitable for boys or girls.

I would like to share with you details of ‘Draig dda’ website for you to see the wide range of clothing that they produce.

I hope you enjoy wearing your brand new T-shirt Finley, we all think you look very smart!

 

https://draigdda.com/