Cyfarfod Rhieni – Parents’ Meeting MEITHRIN

Cyfarfod Rhieni MEITHRIN 

Yn ystod yr wythnos 16 – 20 o Hydref o 11.15am

Yn ystod mis Hydref mi fydd cyfle i chi ddewis diwrnod ac amser cyfleus i chi fynychu’r ysgol i drafod gwaith eich plentyn gyda’r athrawes ddosbarth.

A fyddech cystal ag ymweld â swyddfa’r ysgol lle mae amserlen i nodi pryd fyddai orau gennych. Mi fydd angen dewis cyn dydd Gwener 6ed o Hydref.

Os nad yw’n bosib dod i’r swyddfa, mae croeso chi ffonio.

Diolch am eich cyd-weithrediad

Parents’ Meeting NURSERY

During the Week of 16 – 20 of October from 11:15am

During October there will be an opportunity for you to choose a convenient day and time to visit the school to discuss your child’s progress with the class teacher.

We would be grateful if you could visit reception at the main entrance to note your preference. You will need to choose before Friday 6th of October.

If it is not possible for you to call at reception, you are welcome to telephone.

Thank you for your co-operation.