Meithrin Sinema – Nursey Cinema

Meithrin – Nursery Pwysig!! Ni fydd y plant yn dychwelyd o’r trip sinema tan 12:15 fory, dydd Gwener!!   Important!! The children will not be back at school until 12:15 tomorrow, Friday!!

Siwmper Nadolig – Christmas Jumper Day

Plant MEITHRIN NURSERY CLASS Dydd Mercher, Rhagfyr 13eg– Wednesday, December 13th Mae croeso i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo siwmper Nadolig ar ddydd Mercher Rhagfyr 13eg. Everyone is welcome to come to school in their Christmas jumpers on Wednesday, December 13th.

Cyfarfod Rhieni – Parents’ Meeting MEITHRIN

Cyfarfod Rhieni MEITHRIN  Yn ystod yr wythnos 16 – 20 o Hydref o 11.15am Yn ystod mis Hydref mi fydd cyfle i chi ddewis diwrnod ac amser cyfleus i chi fynychu’r ysgol i drafod gwaith eich plentyn gyda’r athrawes ddosbarth. A fyddech cystal ag ymweld â swyddfa’r ysgol lle mae amserlen i nodi pryd fyddai … Read more