Tocynnau cyngerdd ychwanegol / Additional Concert tickets

Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar ol ar gyfer cyngerddi meithrin a derbyn a chyngerddi blwyddyn 1 a 2.  Anfonwch y slip gyda’r arian i archebu neu cysylltwch â’r swyddfa os hoffech archebu mwy. There is a limited number of tickets left for nursery & reception concerts and year 1 & 2 concerts.  Send in … Read more

Ceisiadau dosbarth Derbyn 2024 / 2024 Reception class applications

Gall rhieni a gwarchodwyr nawr wneud cais am le yn nosbarth Derbyn yr ysgol ym Medi 2024, drwy ddilyn y ddolen isod i safle CBSW. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, Tachwedd 17ed.  Parents and carers can now make an application for a place in the school’s Reception class in September 2024, … Read more

WCW a’i ffrindiau

  Rydym yn danfon y wybodaeth yma atoch er mwyn i chi gael y cyfle i danysgrifio i gylchgrawn Cymraeg i blant rhwng 6 a 9  oed, o’r enw Wcw a’i Ffrindiau.  Ynddo mae cymeriadau megis Ben Dant, Peppa Pig a Twm Tomato, ac wrth gwrs Wcw. Dyma gyfle gwych i helpu plant i fwynhau … Read more

Tymor ysgol newydd / New school term

Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i ddigsyblion dosbarthiadau Derbyn i Bl 6 dydd Mawrth, Medi’r 5ed. Mae’r plant Meithrin i gychwyn ar y dyddiadau a rannwyd efo rhieni a gwarchodwyr cyn gwyliau’r haf. A note to remind you that the school reopens for Reception class to Year 6 pupils on Tuesday, September 5th. Nursery … Read more

Diolch / Thank you

Nodyn byr i ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at fy rhodd gadael gan rieni a hefyd pob cerdyn, neges ac anrheg ydw i wedi eu cael dros y dyddiau diwethaf – dw i’n wirioneddol gwerthfawrogi. Mwynhewch y gwyliau haf! A short note to thank everyone that contributed towards my leaving gift … Read more