Cyfarfodydd Rhieni – MEITHRIN/NURSERY – Parents’ Meetings

Meithrin – Yn ystod yr wythnos 12 – 16 Mawrth Bydd y cyfarfodydd rhieni yn cael eu cynnal yn ystod mis Mawrth. Mi fydd cyfle i chi ddewis diwrnod ac amser cyfleus i chi fynychu’r ysgol i drafod gwaith eich plentyn. A fyddech cystal ag ymweld â swyddfa’r ysgol lle mae amserlen i nodi pryd fyddai … Read more

Siwmper Nadolig – Christmas Jumper Day

Plant MEITHRIN NURSERY CLASS Dydd Mercher, Rhagfyr 13eg– Wednesday, December 13th Mae croeso i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo siwmper Nadolig ar ddydd Mercher Rhagfyr 13eg. Everyone is welcome to come to school in their Christmas jumpers on Wednesday, December 13th.

Cyfarfod Rhieni – Parents’ Meeting MEITHRIN

Cyfarfod Rhieni MEITHRIN  Yn ystod yr wythnos 16 – 20 o Hydref o 11.15am Yn ystod mis Hydref mi fydd cyfle i chi ddewis diwrnod ac amser cyfleus i chi fynychu’r ysgol i drafod gwaith eich plentyn gyda’r athrawes ddosbarth. A fyddech cystal ag ymweld â swyddfa’r ysgol lle mae amserlen i nodi pryd fyddai … Read more