Gorchuddion wyneb / Face coverings

Gyda niferoedd achosion Covid-19 yn cynyddu yn ysgolion Wrecsam a wnewch chi os gwelwch yn dda wisgo gorchudd wyneb wrth ollwng a chasglu eich plant yn yr ysgol ac os yn dod i mewn i’r adeilad, gan gynnwys at y swyddfa os gwelwch yn dda. A wnewch chi basio’r neges yma ymlaen i bawb sy’n … Read more

Neges gan y CRhA / Message from the PTA

Cynhelir carnifal Bradley dydd Sadwrn Medi 18fed a mae’r CRhA am gael bwrdd yno yn gwerthu cacennau er mwyn codi arian. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu ar y diwrnod ac am gyfraniadau o gacennau, donuts ayyb. Byddwn yn ddiolchgar am unrhyw help neu rodd. Diolch The Bradley carnival is next weekend on Saturday … Read more

Mis Medi / September

Gobeithio fod pawb yn cadw’n iawn ac yn mwynhau’r gwyliau haf. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion ym mhob dosbarth o’r Derbyn i Flwyddyn 6, dydd Iau yma, Medi yr 2il. Bydd y disgyblion Meithrin newydd yn cychwyn ar y dyddiadau sydd wedi eu gyrru ddiwedd y tymor diwethaf. Bydd gwybodaeth … Read more

Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

Bydd angen i ddisgyblion Meithrin a Derbyn (Dryw, Robin Goch a Pioden) ddod i’r ysgol yn eu dillad Addysg Gorfforol yfory (dydd Mawrth) os yn bosib os gwelwch yn dda.   The Nursery and Reception pupils (Dryw, Robin Goch and Pioden) will need to come to school in their PE kit tomorrow if possible please. 

Adroddiadau diwedd blwyddyn / End of year reports

Cofiwch fod angen cwblhau’r ffurflen yn nodi sut yr hoffech dderbyn adroddiad diwedd blwyddyn eich plentyn erbyn heno os gwelwch yn dda. Mae dolen i”r ffurflen yn yr ebost yrrwyd dydd Sul diwethaf, Mehefin 27ain. A reminder to complete the form, noting how you would like to receive your child’s end of school year report, … Read more