Ysgol ar gau / School closed

Bydd yr ysgol ar gau heddiw oherwydd y tywydd – mae nifer o staff sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac uchel yn methu cyrraedd. Gan ystyried y rhagolygon o eira trwm am  y diwrnod, mae’n rhaid ystyried diogelwch disgyblion, rhieni, teuluoedd a staff yn gorfod teithio am weddill y diwnod. Bydd gweithgareddau yn cael eu … Read more

Eira / Snow

Gyda rhagolygon y tywydd ar hyn o bryd yn darogan eira prynhawn ‘ma, heno a bore fory, os bydd rhaid i ni gau yr ysgol yfory oherwydd fod y safle yn rhy beryglus neu os nad oes digon o staff yn gallu cyrraedd, byddwn yn gadael i chi wybod ar yr app cyn gynted a … Read more

Streic / Strike

Cofiwch fod streic yr NEU yn effeithio ar rai dosbarthiadau yfory; mae manylion yn yr ebost ddanfonwyd atoch ddiwedd wythnos diwethaf. A reminder that the NEU strike tomorrow is affecting some classes; details are in the email that was sent to you at the end of last week. 

Streic 14:02:23 / Strike 14:02:23

Rydym yn ymwybodol drwy’r wasg fod y streic oedd fod i gael ei chynnal dydd Mawrth nesaf, Chwefror 14eg wedi ei gohirio am nawr. Felly gallwch ddiystyru y wybodaeth a ddanfonwyd atoch ddoe ar ebost. Byddwn yn eich diweddaru os bydd unrhyw ddatblygiadau pellach. We are aware from press reports that the strike that was … Read more

Chwefror 1af / February 1st

Nodyn i’ch hatgoffa fod yr ysgol ar agor yn rhannol yfory (Chwefror 1af) o ganlyniad i’r streic. Mae manylion ar ba ddosbarthiadau sydd yn cael eu heffeithio yn yr ebost ddanfonwyd i rieni a gofalwyr wythnos diwethaf. Nid yw’r clwb brecwast na’r clwb ar ol ysgol yn cael eu heffeithio a maent ar agor fel … Read more

Cefn yr ysgol / Back of the school

Rydym wedi methu cael gwared ar ddigon o’r rhew yng nghefn yr ysgol oherwydd ei fod mor drwchus felly plant dosbarthiadau Alarch, Drudwen, Bran, Tylluan, Colomen, Gwennol, Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 i gael eu gollwng yn y brif fynedfa unwaith eto bore ‘ma os gwelwch yn dda.  Dryw, Pioden, Robin Goch, a’r Cylch i … Read more