Clwb Brecwast / Breakfast Club

Mae CBSW wedi hysbysu’r ysgol ddiwedd wythnos diwethaf na fydd y bwriad o godi tal o £1 am ddefnyddio Clwb Brecwast yr ysgol yn dod yn weithredol ddechrau Ionawr fel y cynlluniwyd. Mae dyddiad newydd o Fawrth 3ydd 2019 wedi ei osod i gychwyn y cynllun. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw ddiweddariadau fel y … Read more

Newyddion da! / Good news!

Cafwyd cyfarfod gwych heno i achub y CRhA gyda oddeutu 20 o rieni’n bresenol a sawl un yn ymddiheuro am fethu bod yna. Llwyddwyd i ethol pwyllgor newydd a threfnu a sicrhau cefnogaeth i weithgareddau dros yr hanner tymor nesaf. Diolch yn fawr i bawb a fynychodd ac am eu brwdfrydedd a’u hamser. Bydd manylion … Read more

Cyfarfod CRhA / PTA meeting

Cofiwch am y cyfarfod CRhA nos fory (Mercher), am 6:00pm yn yr ysgol. Mae hwn yn gyfarfod pwysig i drafod dyfodol y CRhA. Mae mwy o fanylion ar gael drwy’r linc isod: A reminder about the PTA meeting at the school tomorrow evening (Wednesday) at 6:00pm . This is an important meeting to discuss the … Read more

Taith noddedig – Sponsored walk

Diolch yn fawr iawn i rieni a chyfeillion am ymuno efo ni ar daith noddedig Uned y Blynyddoedd Cynnar i Ddyfroedd Alun. Roedd pawb wedi mwynhau yn arw. Dychwelwch y ffurflenni a’r arian noddi erbyn Tachwedd 9fed os gwelwch yn dda. Thank you to parents and friends for joining us on the Early Years Unit … Read more

Meithrin Taith Noddedig – Nursery Welly Walk

Gall pob oedolyn sydd am ymuno yn ein taith noddedig o amgylch Dyfroedd Alun bore fory ddod a’u plant i’r ysgol am 9.00 fel arfer ac yna dod yn ol i’n cyfarfod wrth giat y dosbarth Meithrin am 9.30. Diolch yn fawr Mrs Evans. Could all adults that are joining us on our sponsored Welly … Read more

CRhA / PTA

Cofiwch am gyfarfod blynyddol CRhA Ysgol Bro Alun nos fory (Mercher) am 7:00pm yn yr ysgol. Croeso cynnes i bawb. A reminder of the PTA’s Annual General meeting, tomorrow evening (Wednesday) at 7:00pm at the school. There will be a warm welcome to everyone.