Tymor ysgol newydd / New school term

Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i ddigsyblion dosbarthiadau Derbyn i Bl 6 dydd Mawrth, Medi’r 5ed. Mae’r plant Meithrin i gychwyn ar y dyddiadau a rannwyd efo rhieni a gwarchodwyr cyn gwyliau’r haf. A note to remind you that the school reopens for Reception class to Year 6 pupils on Tuesday, September 5th. Nursery … Read more

Diolch / Thank you

Nodyn byr i ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at fy rhodd gadael gan rieni a hefyd pob cerdyn, neges ac anrheg ydw i wedi eu cael dros y dyddiau diwethaf – dw i’n wirioneddol gwerthfawrogi. Mwynhewch y gwyliau haf! A short note to thank everyone that contributed towards my leaving gift … Read more

Stondin Gwisg Ysgol CRhA / PTA School Uniform Stall

Stondin Gwisg Ysgol ar ol Ysgol heddiw 15:00-15:30 o flaen y dderbynfa. Siwmperi/Cardigans £2 Ffrog/pinnifors £1 Crys-T/trowsus/trowsus byr £1 Rydym yn dal yn derbyn gwisg ysgol nad oes ei angen rhagor. Arian parod neu PayPal Byddwn hefyd yn yr ysgol ar Orffennaf 17eg a 18fed Uniform stall at school today 15:00-15:30 outside reception.  Jumpers/Cardigans £2 … Read more

Taith gerdded noddedig / Sponsored walk

Dydd Sadwrn yma, Gorffennaf 1af, bydd yna daith gerdded noddedig i godi pres tuag at hufen ia i ddisgyblion yr ysgol ar ddiwedd y tymor. Mae’r manylion drwy’r ddolen Just Giving isod: This coming Saturday, July 1st, there will be a sponsored walk to raise money towards giving all pupils an ice cream as a … Read more