Mabolgampau Meithrin – Nursery Sports Day

NODYN / NOTE

Oriel VanGogh Gallery

Diolch o galon i bawb a ddaeth i Oriel Van Gogh y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn ddoe (17.5.18). Cafodd y plant fodd i fyw wrth ddangos eu gwaith i’w teuluoedd. Ar ddiwedd yr arddangosfa holwyd os oedd modd prynu gwaith eu plant a’i ddychwelyd adref. Cytunwyd y byddai hyn yn syniad gwych ac holwyd am … Read more

Siwmper Nadolig – Christmas Jumper Day

Plant MEITHRIN NURSERY CLASS Dydd Mercher, Rhagfyr 13eg– Wednesday, December 13th Mae croeso i bawb ddod i’r ysgol yn gwisgo siwmper Nadolig ar ddydd Mercher Rhagfyr 13eg. Everyone is welcome to come to school in their Christmas jumpers on Wednesday, December 13th.

Cyfarfod Rhieni – Parents’ Meeting MEITHRIN

Cyfarfod Rhieni MEITHRIN  Yn ystod yr wythnos 16 – 20 o Hydref o 11.15am Yn ystod mis Hydref mi fydd cyfle i chi ddewis diwrnod ac amser cyfleus i chi fynychu’r ysgol i drafod gwaith eich plentyn gyda’r athrawes ddosbarth. A fyddech cystal ag ymweld â swyddfa’r ysgol lle mae amserlen i nodi pryd fyddai … Read more