Diwrnodau Addysg Gorfforol / PE days

Nodyn i’ch hatgoffa o ddiwrnodau Addysg Gorfforol y gwahanol ddosbarthiadau. Dylid gwisgo’r wisg addysg gorfforol gywir (crys t gwyn, siorts du, esgidiau addas os yw’r wers tu allan) a mae’n rhaid i emwaith, gan gynnwys clustdlyasu gael eu tynnu. A note to remind you of the PE lesson days for the different classes. The children … Read more

Arolwg AALl Wrecsam / Wrexham LEA Inspection

Ddechrau mis Hydref, bydd Estyn yn arolygu Gwasanaethau Addysg Cyngor Wrecsam. Fel rhan o’r broses arolygu, hoffai Estyn gasglu barn gwahanol randdeiliaid, gan gynnwys rhieni a gwarchodwyr plant sydd yn ysgolion Wrecsam. I’r perwyl hwn, mae yna holidaur y gallwch ei lewni am wasanaethau’r AALl drwy ddilyn y ddolen isod. Bydd y holidaur yn cau … Read more