Cyfarfod Rhieni – Parents’ Meeting MEITHRIN

Cyfarfod Rhieni MEITHRIN  Yn ystod yr wythnos 16 – 20 o Hydref o 11.15am Yn ystod mis Hydref mi fydd cyfle i chi ddewis diwrnod ac amser cyfleus i chi fynychu’r ysgol i drafod gwaith eich plentyn gyda’r athrawes ddosbarth. A fyddech cystal ag ymweld â swyddfa’r ysgol lle mae amserlen i nodi pryd fyddai … Read more