Dydd Miwsig Cymru Chwefror 8 / February 8, 2019

Dydd Miwsig Cymru Chwefror 8 / February 8, 2019 Uned Blynyddoedd Cynnar – Blwyddyn Derbyn a Meithrin Bydd y disgyblion angen dod â phethau i’r ysgol ddydd Gwener, Chwefror 8fed er mwyn ei defnyddio mewn band hwyl a sbri. Gall y plant ddod â unrhywbeth fyddai’n creu offeryn e.e. bocs, sosban, llwyau pren neu fetal. … Read more

Maes Parcio / Car Park

Bore da!  Gan fod y maes parcio yn beryglus o lithrig unwaith eto heddiw, am resymau diogelwch amlwg, gofynwn i chi beidio dod arno efo’ch ceir  er mwyn lleihau y nifer o gerbydau sydd yno. A wnewch chi basio’r neges yma ymlaen i unrhyw neiniau / teidiau ayyb sy’n dod a’r plant i’r ysgol. A … Read more

Eira / Snow

Cymrwch ofal ac eich amser i gyrraedd yr ysgol bore ‘ma! Gan fod y maes parcio yn beryglus o lithrig unwaith eto heddiw, am resymau diogelwch amlwg, gofynwn yn garedig i chi beidio dod arno efo’ch ceir y bore ‘ma er mwyn lleihau y nifer o gerbydau sydd yno. A wnewch chi basio’r neges yma … Read more

Maes Parcio / Car Park

Cymrwch ofal ac eich amser i gyrraedd yr ysgol bore ‘ma! Gan fod y maes parcio yn beryglus o lithrig, am resymau diogelwch amlwg, gofynwn yn garedig i chi beidio dod arno efo’ch ceir y bore ‘ma er mwyn lleihau y nifer o gerbydau sydd yno. Please take care and your time on the way … Read more