Mis Medi / September

Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, yn dweud y bydd ysgolion yn ail agor i bob disgybl ym mis Medi, byddwn yn trafod a chasglu mwy o fanylion at ei gilydd dros y dyddiau nesaf, gan obeithio bod mewn sefyllfa i rannu mwy o wybodaeth efo chi cyn diwedd wythnos … Read more

Neges / Message

Neges fideo i blant a theuluoedd yr ysgol gan y staff. Rydym yn edrych ymlaen i’ch gweld chi i gyd eto yn fuan gobeithio! A video message from the staff to the school’s children and families. We look forward to seeing you again soon hopefully!   https://youtu.be/pjjvHt-zczY