Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Dydd Sadwrn diwethaf (Mawrth 23ain), bu nifer o ddisgyblion yr ysgol yn cystadlu yn Eisteddfod Gylch yr Urdd. Cafwyd diwrnod llwyddianus a rhaid canmol pawb fu’n cystadlu am eu hymdrechion a’u ymddygiad ar y diwrnod. Diolch yn fawr i’r staff / rhieni am eu gwaith yn paratoi’r plant ac i bawb a ddaeth i wylio … Read more

Gala Nofio / Swimming Gala

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm nofio am nofio’n arbennig o dda yn y gala nofio yng Nghanolfan Gwyn Evans! Pawb wedi trio eu gorau glas ac wedi cynrhychioli’r ysgol yn wych. Canlyniadau i ddilyn! Dyma nhw efo’u masgot – Alun yr arth! Congratulations to the swimming team for swimming exceptionally well at the swimming gala at … Read more

Trydar / Twitter

Mae gan yr ysgol gyfrif Trydar newydd – @BroAlunWrecsam  (https://twitter.com/@BroAlunWrecsam) Dilynwch ni os ydych yn trydar! The school has a new Twitter account – @BroAlunWrecsam  (https://twitter.com/@BroAlunWrecsam) Follow us if you are on Twitter!!