Gorchuddion wyneb / Face coverings

Isod mae llythyr sy’n cynnwys gwybodaeth bwysig am y defnydd o orchudd wyneb gan rieni a gwarchodwyr wrth ollwng a chasglu plant yn / o’r ysgol Below is a letter containing important information on the use of a face covering by parents and carers when dropping off and collecting children at / from the school … Read more

Gwasanaeth Diolchgarwch / Thanksgiving Service

Gan nad yden yn gallu eich gwahodd i’r ysgol ar gyfer ein Gwasanaeth Diolchgarwch eleni, mae pob dosbarth wedi paratoi eu gwasanaeth byr eu hunian. Mae gwasanaeth pob dosbarth newydd gael eu ebostio atoch heno – mwynhewch y gwylio a’r gwrando! Os nad ydech wedi derbyn ebost efo dolen i’r gwasanaeth, gwiriwch eich ffeil sothach; … Read more

Cyfnod Atal y Coronafeirws / Coronavirus circuit break

Mae’n siwr eich bod yn ymwybodol fod Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi cyfnod clos dros dro o ddydd Gwener yma tan 9 Tachwedd. Isod mae dolen i ddatganiad i gwestiynau cyffredinol am y cyfnod clo gan gynnwys sut mae hyn yn effeithio ar ofal plant ac ysgolion. https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin   You will most probably be aware … Read more