Cyfarfodydd Rhieni – MEITHRIN/NURSERY – Parents’ Meetings

Meithrin – Yn ystod yr wythnos 12 – 16 Mawrth

Bydd y cyfarfodydd rhieni yn cael eu cynnal yn ystod mis Mawrth. Mi fydd cyfle i chi ddewis diwrnod ac amser cyfleus i chi fynychu’r ysgol i drafod gwaith eich plentyn.

A fyddech cystal ag ymweld â swyddfa’r ysgol lle mae amserlen i nodi pryd fyddai orau gennych. Mi fydd angen dewis cyn dydd Gwener 2ail o Fawrth.

Os nad yw’n bosib dod i’r swyddfa, mae croeso chi ffonio.

Diolch am eich cyd-weithrediad

Nursery – During the week 12 – 16 March

Parents’ meetings will be held during March. There will be an opportunity for you to choose a convenient day and time to visit the school to discuss your child’s progress.

We would be grateful if you could visit reception at the main entrance to note your preference. You will need to choose before Friday 2nd of March.

If it is not possible for you to call at reception, you are welcome to telephone.

Thank you for your co-operation.