Cyflwyniad Bl 4 – Yr 4 Presentation

Diolch yn fawr i Flwyddyn 4 am wneud cyflwyniad i’r ysgol heddiw am Wledydd y Byd. Mae Blwyddyn 4 wedi bod yn brysur yn casglu gwybodaeth, trefnu’r wybodaeth gan ddefnyddio Excel a chyflwyno’r wybodaeth mewn cyflwyniad PowerPoint. Gwaith gwych!

Thank you to Year 4 for giving a presentation on the Countries of the World to the school today. Year 4 have been busy collecting information, collating their information using Excel and creating a presentation using PowerPoint. Fantastic work!