Cyfrannwr Mentrus / Enterprising Contributor

Mae Sebastian o Flwyddyn 3 wedi bod yn brysur yn tynnu lluniau er mwyn eu gwerthu i godi pres tuag at yr Apêl Wcráin. Mae Sebastian wedi codi swm anhygoel i’r apêl sef  £70 tuag at yr achos! Dyn busnes go iawn!

Sebastian from Year 3 has been busy making beautiful pictures to raise money for the Ukraine Appeal. Sebastian has raised an incredible amount for the appeal of £ 70 towards the cause! What an entrepreneur!