Cyngerdd Nadolig Bl.2 a 3 nos yfory / Years 2 and 3’s Christmas Concert tomorrow evening

Holwn yn garedig bod eich plentyn yn ôl yn yr ysgol erbyn 5:30pm ar gyfer y cyngerdd Nadolig nos yfory.

Byddwn yn anfon eu gwisgoedd adref er mwyn iddynt wisgo adref cyn cyrraedd yr ysgol.

Llawer iawn o ddiolch.

Please could you ensure that your child is back at school by 5:30pm for the Christmas concert tomorrow evening.

We will be sending the costumes home tomorrow evening for the children to get ready at home.

Thank you very much.