Cyngherddau Nadolig/Christmas Concerts 2023

Annwyl rieni/gwarchodwyr

Isod, fe welwch ddyddiadau ac amseroedd y cyngherddau Nadolig eleni.  Bydd manylion am docynnau yn dilyn yn fuan:

 Dear parents/Carers

 Below are dates and times for this year’s Christmas concerts.  Details about the tickets will follow shortly:

 NEUADD YR YSGOL/SCHOOL HALL

 Meithrin & Derbyn           Dydd Mawrth 12/12/23  10.30am & 2pm

Nursery & Reception       Tuesday 12/12/23            10.30am & 2pm 

Blwyddyn 1 & 2                    Dydd Llun 11/12/23        2pm & 5.30pm 

Yr 1 & 2                                   Monday 11/12/23 at        2pm & 5.30pm

 

EGLWYS Y DRINDOD SANCTAIDD GWERSYLLT/GWERSYLLT HOLY TRINITY CHURCH

 ADRAN IAU                    Dydd Mercher 13/12/23      2pm & 5.30pm

JUNIORS                          Wednesday 13/12/23           2pm & 5.30pm