Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Bydd tocynnau ar werth ar gyfer y cyngherddau Nadolig o ddydd Mawrth 27ain o Dachwedd am £2.00 yr un.

Mi fydd rhaid prynnu tocynnau o flaen llaw, ni fydd yn bosib talu ar y drws.

*******************************

Tickets for the Christmas concerts will be on sale from Tuesday 27th of November for £2.00 each. 

You will need to purchase tickets before the concerts, as it will not be possible to pay on the door.