CYNGHERDDAU NADOLIG – CHRISTMAS CONCERTS

Bydd tocynnau ar werth ar gyfer y cyngherddau Nadolig o ddydd Llun, 21ain o Dachwedd am £2.00 yr un.

Mi fydd rhaid prynu tocynnau o flaen llaw, ni fydd yn bosib talu ar y drws.

 **********************

Tickets for the Christmas concerts will be on sale from Monday, 21st November for £2.00 each.  

 You will need to purchase tickets before the concerts, as it will not be possible to pay on the door. 

CYNGERDD MEITHRIN – NURSERY CONCERT

CYNGERDD DERBYN/BL1 – RECEPTION/YR1 CONCERT

CYNGERDD BL2+3 = YR2+3 CONCERT