Cyngor Ysgol – School Council

Ymweliad Cyngor Ysgol Bro Alun i barlwr y Maer.

Dydd Gwener diwethaf 23.2.18, cafodd Cyngor Ysgol Bro Alun fore arbennig yng nghwmni’r Maer Wrecsam.
Ar ein hymweliad cawsom weld a dysgu am rhai o’r gwrthrychau hanesyddol Wrecsam sy’n cael eu cadw’n ddiogel ym mharlwr y Maer. Roedd hyn yn hynod o ddiddorol!
Mi wnaethom ddysgu am rôl y Maer a sut mae cyfarfodydd pwysig Wrecsam yn cael eu cynnal.
Cafodd Evie, Teejay, Luke a Maisie gyfle i gadeirio cyfarfod y Cyngor Ysgol gyda’r Maer. Cyn i ni ddychwelyd yn ôl i’r ysgol cawsom dystysgrif, diod a bisged blasus gyda’r Maer.
Dyma ychydig o luniau i chi…

Ysgol Bro Alun’s School Council visits the Mayor’s Parlor.

Last Friday 23.2.18, Ysgol Bro Alun School Council enjoyed a very enjoyable morning in the company of the Mayor of Wrexham.
On our visit, we saw and learnt about some of the historical artifacts that are kept securely in the Mayor’s parlor. This was very interesting!
We learnt about the role of the Mayor and how Wrexham’s important meetings are held.
Evie, Teejay, Luke and Maisie had the opportunity to chair a School Council meeting with the Mayor.
Before we returned to school we enjoyed a drink and a biscuit and finally we were awarded with a special certificate.
Here are a few photographs to share with you…