Cyngor Ysgol – School Council

Wythnos diwethaf cafodd y cyngor ysgol y pleser o groesawu cyngor Ysgol Plas Coch i’r ysgol. Yn ystod y cyfarfod bu plant y ddau gyngor yn cyfrannu syniadau ynglŷn â dulliau gwahanol o reoli a gwobrwyo ymddygiad. Edrychwn ymlaen at weithio gyda Chyngor Ysgol Plas Coch eto.

Last week the school council had the pleasure of welcoming Ysgol Plas Coch’s school council to the school. During the meeting both councils discussed different methods of controlling and rewarding behaviour. We look forward to working with Ysgol Plas Coch again in the near future.