Cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd 2020 / Urdd Arts and Craft Competitions 2020

Thema’r cystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd eleni yw Môr a Mynydd. Mae croeso mawr i aelodau’r Urdd gymryd rhan mewn amrywiaeth o gystadlaethau celf a chrefft os ydyn nhw’n dymuno. Wedi atodi mae linc i’r rhestr o gystadlaethau posib. Cofiwch fod hi’n hanfodol bod yna gysylltiad gyda’r thema’r Eisteddfod eleni.   Bydd yn gyfle da i chi fod yn greadigol efallai yn ystod yr hanner tymor, ar ddiwrnod gwlyb neu yn ystod yr wythnosau nesaf! Byddwn yn cofrestru’r eitemau ar gyfer yr Eisteddfod Celf a Chrefft ar y 3ydd o Ebrill cyn y Pasg.

Diolch yn fawr.

The theme of this year’s Urdd’s Arts and Crafts competitions is Summit to Shore. We welcome the Urdd members to take part in the arts and crafts competitions. Attached is a link to the list of all the competitions available this year. Please remember that it is essential that there is a connection with this year’s Eisteddfod theme. It may be a good opportunity to be creative during the half term holidays, on a rainy day or in the coming weeks. We will be registering the items for the Arts and Crafts Eisteddfod on the 3rd of April before Easter.

Thank you very much.

https://www.urdd.cymru/files/9815/8160/9343/Rhestr_Testunau_Eisteddfod_Genedlaethol_yr_Urdd_2020_1.9.pdf

https://www.urdd.cymru/files/9215/8160/6865/Urdd_National_Eisteddfod_Syllabus_2020_1.3.pdf