Cystadleuaeth ‘Pobi Perffaith’ Ysgol Bro Alun / Ysgol Bro Alun’s ‘Bake off’ Competition

Gofynnwn yn garedig i chi ddod a’ch cacen i’r ysgol ar fore’r Eisteddfod (Mercher). Bydd pob unigolyn sy’n cystadlu yn ennill pwynt ar gyfer eu llys.
Ar ddiwedd prynhawn byddwn yn gwerthu’r cacennau.
Edrychwn ymlaen at weld eich cacennau hyfryd!

We kindly ask you to bring your cake to school on the morning of the Eisteddfod (Wednesday). Every individual who enters the competition will earn a point for their team.
At the end of afternoon we will be selling the cakes.
We look forward to seeing your beautiful cakes!